Prejsť na obsah
Verejnosť
Agentúra na podporu výskumu a vývoja v súlade so zákonom 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja
vyhlasuje

verejnú výzvu na predkladanie žiadostí na riešenie projektov v rámci programu "Podpora vzniku a činnosti výskumných a vzdelávacích centier excelentnosti". Dátum vyhlásenia výzvy je 17. 10. 2007, dátum ukončenia výzvy je 17. 12. 2007.

Bližšie informácie o výzve VVCE 2007