Prejsť na obsah
Verejnosť
Agentúra na podporu výskumu a vývoja v súlade so zákonom 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja
vyhlasuje

verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie rozvojových projektov v rámci programu "Podpora spolupráce univerzít a SAV s podnikateľským prostredím". Dátum vyhlásenia výzvy je 15. 10. 2007, dátum ukončenia výzvy je 17. 12. 2007.

Bližšie informácie o výzve SUSPP 2007