Prejsť na obsah
Verejnosť
Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV)
vyhlasuje

výzvu na predkladanie žiadostí na riešenie projektov v programe Podpora ľudského potenciálu v oblasti výskumu a vývoja a popularizácie vedy. Dátum vyhlásenia výzvy je 1. 10. 2007, dátum ukončenia výzvy je 30. 11. 2007.

Bližšie informácie o výzve LPP 2007