Prejsť na obsah
Verejnosť

Agentúra na podporu výskumu a vývoja vyhlásila 16. mája 2007 verejnú výzvu na predkladanie projektov základného výskumu alebo aplikovaného výskumu a vývoja – VV 2007.
Uzávierka výzvy je 16. júla 2007.


Všetky ďalšie potrebné informácie nájdete tu