Prejsť na obsah
Verejnosť

Dňa 19.7.2016 rektor STU Robert Redhammer prijal na pôde univerzity mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Japonska v Slovenskej republike, J.E. pána Jun Shimmi. Stretnutie, ktoré sa konalo za účasti kultúrnej attaché, slečny Tomoe Komatsu a prorektora Štefana Stanka sa nieslo v duchu ďalšej možnej spolupráce v rámci rozvoja vedecko-výskumných aktív Japonska a STU na úrovni univerzít a v nadväznosti na priemysel.  Pán veľvyslanec deklaroval záujem o spoluprácu a pomoc pri získavaní ďalších kontaktov.

V súčasnosti má STU na univerzitnej úrovni podpísanú spoluprácu so štyrmi univerzitami v Japonsku.

                                    japonsko

                                    japonsko

                                    japonsko

                                    japonsko

                                    japonsko

                                    japonsko

                                    japonsko