Prejsť na obsah
Verejnosť

Ako sa zmenil harmonogram letného semestra? 

V súvislosti s predĺžením platnosti karanténnych opatrení na neurčito - "do odvolania" - rektor STU Miroslav Fikar dňa 27. marca 2020 rozhodol o možnosti posunutia výučby v letnom semestri do 6. júna a možnosti predĺženia skúškového obdobia do 25. júla. Toto indikatívne rozhodnutie vytvorilo rámec pre dekanov a vedenie jednotlivých fakúlt, aby do 2. apríla samostatne rozhodli o konkrétnej úprave termínov na jednotlivých fakultách STU.

Výsledok už poznáme a ukazuje, že letný semester na STU bude mať "plávajúci" záver - nebol zvolený jednotný postup, každá fakulta pristúpila k úpravam po svojom a tak sa termíny posúvajú rôzne: niekde o 3 týždne (FCHPT, MTF), niekde o 1 týždeň (FA, FIIT), inde sa termíny nemenia (SvF, FEI). 

Prinášame vám veľký prehľad hlavných zmien v organizácii letného semestra na všetkých fakultách STU.  

Stavebná fakulta STU

Termín podávania prihlášok (1. kolo): 30. apríl 2020

Bakalárske štúdium 

1.-2. ročník 

Výučba do 16. mája 

Skúškové 18. máj - 4. júl (resp. 25. júl) 

(pozn. skúšky sa budú vykonávať do 4. júla - ostatné 3 týždne sú plánované predbežne ako rezerva). 

3. ročník

Výučba do 7. mája 

Skúškové 11. máj - 9. jún 

Odovzdanie bakalárskej práce do AIS: do 6. mája 

Štátnice: 15. - 17. jún 

Inžinierske štúdium 

1. ročník

Výučba do 16. mája  

Skúškové 18. máj - 4. júl (resp. 25. júl) 

(pozn. skúšky sa budú vykonávať do 4. júla - ostatné 3 týždne sú plánované ako rezerva). 

2. ročník

Výučba do 7. mája

Skúškové 18. máj - 13. jún  

Odovzdanie diplomovej práce do AIS: do 14. mája 

Štátnice: 8. jún - 11. jún 

Viac info: 

https://www.svf.stuba.sk/buxus/docs/aktuality/aktuality_2020/prikaz_dekana_3_2020.pdf

Strojnícka fakulta STU 

Termín podávania prihlášok (1. kolo): 31. máj 2020

Bakalárske štúdium 

1. - 2. ročník 

Výučba do 30. mája

Skúškové 1. jún - 25. júl

3. ročník

Výučba do 25. apríla 

Skúškové 27. apríl - 8. júl 

Odovzdanie bakalárskej práce do AIS: do 19. jún 

Štátnice: 6. - 8. júl 

Inžinierske štúdium 

1. ročník

Výučba do 30. mája 

Skúškové 1. jún - 25. júl 

2. ročník

Výučba do 25. apríl 

Skúškové 27. apríl  - 10. júl 

Odovzdanie diplomovej práce do AIS: do 19. jún 

Štátnice: 8. - 10. júl 

Viac info: 

https://www.sjf.stuba.sk/sk/studentov/harmonogram-akademickeho-roku-2019-2020-1.html?page_id=327

Fakulta elektrotechniky a informatiky STU 

Termín podávania prihlášok (1. kolo): 30. apríl 2020

Bakalárske štúdium 

Výučba do 16. mája 

Skúškové 18. máj - 4. júl (resp. 25. júl) 

(pozn. skúšky sa budú vykonávať do 4. júla - ostatné 3 týždne sú plánované predbežne ako rezerva). 

Odovzdanie bakalárskej práce do AIS: do 1. júna

Štátnice: 1. - 3. júl 

Inžinierske štúdium 

Výučba do 16. mája 

Skúškové 18. máj - 4. júl (resp. 25. júl) 

(pozn. skúšky sa budú vykonávať do 4. júla - ostatné 3 týždne sú plánované predbežne ako rezerva). 

Odovzdanie diplomovej práce do AIS: do 15. mája

Štátnice: 8. - 12. jún

Viac info: 

https://www.fei.stuba.sk/buxus/docs/2020/Spresnenie_harmonogramu_LS_2019_20.pdf

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU 

Termín podávania prihlášok (1. kolo): 30. apríl 2020

Bakalárske štúdium 

Výučba do 13. júna 2020

Skúškové 15. jún - 25. júl 

Odovzdanie bakalárskej práce do AIS: do 31. mája 

Štátnice: 13.-17. júl 

Inžinierske štúdium 

Výučba do 13. júna 2020

Skúškové 15. jún - 25. júl  

Odovzdanie diplomovej práce do AIS: do 7. Júna

Štátnice: 22. - 25. jún

Viac info: 

https://www.fchpt.stuba.sk/buxus/docs/doc/pedagogika/2020/zmena_Harmonogram_2019-2020_FCHPT.pdf

Fakulta architektúry STU

Bakalárske štúdium 

Výučba do 23. mája 

Skúškové 23. máj - 25. júl

Odovzdanie bakalárskej práce do AIS: do 9. júna 

Obhajoby: 17. - 18. jún 

Inžinierske štúdium 

Výučba do 23. mája 

Skúškové 23. máj - 25. júl

Odovzdanie diplomovej práce do AIS: do 24. mája

Obhajoby: 9. - 10. jún

Viac info: 

https://www.fa.stuba.sk/sk/dianie-na-fakulte/aktuality/aktuality-fakulty-architektury-stu.html?page_id=1118

Materiálovotechnologická fakulta STU 

Termín podávania prihlášok (1. kolo): 30. apríl 2020

Bakalárske štúdium 

1.-2. ročník: 

Výučba do 6. júna 2020

Skúškové 8. jún - 25. júl 

3. ročník:

Výučba do 30. mája 

Skúškové 1. jún - 27. jún 

Odovzdanie bakalárskej práce do AIS: do 31. mája 

Štátnice: 13.-17. júl 

Inžinierske štúdium 

1. ročník

Výučba do 6. júna 

Skúškové 8. jún - 25. júl 

2. ročník

Výučba do 16. mája

Skúškové 18. máj - 13. jún  

Odovzdanie diplomovej práce do AIS: do 17. mája 

Štátnice: 29. jún - 3. júl 

Viac info: 

Zmeny harmonogramu

https://www.mtf.stuba.sk/buxus/docs/aktuality/2020/2020_03_30_Harmonogram_upraveny_na_LS_2019-20-FINAL_WEB.pdf

Usmernenia k organizácii štúdia: 

https://www.mtf.stuba.sk/buxus/docs/aktuality/2020/2020_03_30_Metodicke_usmernenie_dekana_2-2020_k_organizacii_studia_na_STU_v_LS_2019-20_WEB.pdf

Fakulta informatiky a informačných technológií STU  

Termín podávania prihlášok (1. kolo): 14. apríl 2020

Bakalárske štúdium 

Výučba do 23. mája 

Skúškové 25. máj - 27. júl

Odovzdanie bakalárskej práce do AIS: do 14. mája

Štátnice: neuvedené

Inžinierske štúdium 

Výučba do 23. mája 

Skúškové 25. máj - 27. júl 

Odovzdanie diplomovej práce do AIS: 

DPIII: 7. máj

DPII: 18. máj

DPI: 2. jún 

Štátnice: neuvedené

Viac info: 

https://www.fiit.stuba.sk/sk/aktuality/prikaz-dekana-03-2020.html?page_id=5717

Ústav manažmentu 

Termín podávania prihlášok (1. kolo): 30. apríl 2020

Bakalárske štúdium 

1. - 2. ročník 

Výučba do 16. mája 

Skúškové 18. máj - 25. júl

3. ročník

Výučba do 7. mája 

Skúškové 11. máj - 5. jún 

Odovzdanie bakalárskej práce do AIS: do 8. mája 

Štátnice: 24. - 25. jún 

Inžinierske štúdium 

1. ročník

Výučba do 16. mája  

Skúškové 18. máj - 25. júl 

2. ročník

Výučba do 7. mája

Skúškové 11. máj - 5. jún  

Odovzdanie diplomovej práce do AIS: do 7. mája 

Štátnice: 11. jún - 12. jún 

Viac info: 

https://www.stuba.sk/sk/ustavy/ustav-manazmentu/koronavirus-opatrenia-k-organizacii-studia-a-prijimacieho-konania.html?page_id=13360