Prejsť na obsah
Verejnosť

„Vedenie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave podporuje Vyhlásenie Univerzity Komenského k návrhu novely vysokoškolského zákona a k budúcnosti akademickej samosprávy na Slovensku a pripája sa k nemu.

Autonómnosť vysokých škôl a samosprávnosť ich riadenia považujeme za dôležité piliere demokracie a jeden zo základných výdobytkov Novembra 1989. Zásadne nesúhlasíme so snahami tieto slobody obmedziť a podriadiť rozhodnutiam politickej moci.

Dlhodobo voláme po zvyšovaní kvality vysokého školstva na Slovensku a po zmenách, ktoré by tomuto cieľu prospeli. Žiadame náležitú účasť na procese ich tvorby a prijímania v duchu partnerského dialógu.“

Text vyhlásenia UK nájdete na https://uniba.sk/spravodajsky-portal/detail-aktuality/back_to_page/univerzita-komenskeho/article/vyhlasenie-univerzity-komenskeho-v-bratislave-k-navrhu-novely-vysokoskolskeho-zakona-a-k-budu/