Prejsť na obsah
Verejnosť

Dňa 10. októbra 2013 sa stretli vedenia Univerzity Komenského v Bratislave a Slovenskej technickej univerzity v Bratislave k spoločnému postupu príprav projektu ďalšieho rozvoja oboch vysokých škôl. Školy spolupracujú v celom rade projektov. Posledné spoločné projekty sú investíciami do prvej fázy univerzitných vedeckých parkov v Bratislave. Stretnutie na pôde STU sa týkalo vízie ďalšieho rozvoja univerzít v rokoch 2014 - 2020.

Ťažiskom pre ďalšie obdobie bude spoločný projekt zameraný na rozvoj kvality vedeckého výskumu a jeho orientácie na potreby praxe. Zameranie je fokusované na moderné oblasti fyziky a materiálov, biotechnológií, životného prostredia a informačných a komunikačných technológií. Rozvojový projekt sa týka predovšetkým areálu v Mlynskej doline v Bratislave, ale nielen tam. V Mlynskej doline študuje viac ako 9000 študentov odborov prírodných a technických vied, ktoré sa navzájom vhodne dopĺňajú. Preto tu existujú najlepšie predpoklady pre interdisciplinárny vedecký výskum.

V rámci projektov univerzitných vedeckých parkov sa v Mlynskej doline obnovia areály a investuje sa do výskumnej a prístrojovej infraštruktúry. Vysoké školy chcú do areálu vtiahnuť aj podniky, aby tu vznikali spoločné projekty so študentmi.

 

„Radi by sme tu vytvorili miesto, kde sú koncentrované najlepšie výskumné, školiace a podnikateľské kapacity so živou medzinárodnou spoluprácou. Vytvorí to ekosystém, ktorý bude väčšmi priať vzniku nových nápadov, technických riešení a aj nových firiem, hovorí rektor STU Robert Redhammer.

 

„Projekty univerzitných vedeckých parkov považujem za našu najväčšiu hodnotovú investíciu do budúcnosti, ktorá zvýši nielen konkurencieschopnosť univerzít, ale i Slovenska – v domácom aj európskom meradle. Jej základom je práve príprava kvalitných odborníkov aktívne zapojených do vedecko-výskumnej činnosti. Koordinovaná spolupráca našich univerzít v budovanej infraštruktúre vedeckých parkov bude i v ďalších etapách zárukou rozvoja vedy,“ uviedol rektor Univerzity Komenského Karol Mičieta.

 

Univerzity pripravujú mladú generáciu pre ekonomiku a pre spoločnosť. Naším poslaním je vychovávať mladých ľudí ich zapájaním do vedeckého výskumu a do projektov spolupráce s praxou. Práve univerzity môžu prispieť k rozvoju inovatívnych odvetví a nových malých firiem, čo môžeme dnes sledovať v oblasti informačných technológií. Je to najrýchlejšie rastúce odvetvie ekonomiky a mladých ľudí, ktorí sa na ňom podieľajú, pripravili pre prax práve školy. Aby sme naše poslanie mohli napĺňať, je dôležité investovať do vysokých škôl a do ich výskumnej infraštruktúry,“ dodal Redhammer.