Prejsť na obsah
Verejnosť

Vedecký tím pod vedením Dr.h.c. prof. Ing. Ľubomíra Šooša vyvíja na Strojníckej fakulte STU v Bratislave inovatívnu sušiareň zrnín vo vákuu. Inovatívny prístup spočíva vo vákuovom princípe sušenia s rekuperáciou energie, ktorá vzniká pri samotnom procese sušenia. Projekt predstavila 28. novembra aj RTVS v relácii Veda a technika. 

Projekt je vo fáze ukončeného konštrukčného návrhu celého zariadenia, na ktorom vedecký tím overuje fyzikálne princípy. Základom funkčného prototypu sú sušiace kolóny. V súčasnosti už jedna stojí, dochádza v nej k samotnému sušeniu materiálu (napr. zrná kukurice) a následnému vákuovaniu. Keď je materiál zohriaty na požadovanú teplotu, nastáva vákuovanie. Paru, ktorú oddelia pri procese vákuovania, uskladnia. Rovnako vzduch, ktorý uskladnia v podtlakových nádobách. Takto získané teplo pokračuje do ďalšej kolóny na zohrievanie ďalšieho materiálu. Po ukončení a vyhodnotení laboratórnych meraní je v pláne vybudovanie prototypu reálnej sušiarne s viacerými kolónami.

Zariadenie využíva nízkopotenciálne sušenie (spotreba čo najmenšej energie na jednotku odparenej vody). Ide o pomalý, kontrolovaný proces pri nízkych teplotách, využíva princíp podtlaku a má aj ekologický aspekt, keďže opätovne využíva teplo a šetrí tak energiu.