Prejsť na obsah
Verejnosť

Webinár s názvom Vedecký časopis a prístupy k jeho hodnoteniu sa uskutoční dňa 23. júna 2020 o 10:00.

 

Obsahom webináru je prezentácia rôznych prístupov k hodnoteniu vedeckých časopisov s cieľom objektívneho zistenia ich prínosu pre vedu a výskum. Bibliometrické aj altmetrické prístupy majú svoje možnosti aj limity a pomocou ich metrík možno zistiť dôležité smerodajné informácie aj s prediktívnou hodnotou. Tieto informácie nám poskytujú bibliografické citačné databázy, sociálne siete aj voľne dostupné zdroje. Priblížime si prístupy k hodnoteniu Open Access časopisov, aj trendy v hľadaní nových metrík.

 

Link na webinár: https://archive.tp.cvtisr.sk/live-en?1368524B1AJL1V25

Dátum a čas: 23. júna 2020 o 10:00

Registrácia: https://forms.gle/KoNvFxM9XEgmhtHx5

Facebook event: https://www.facebook.com/events/347911886191876/