Prejsť na obsah
Verejnosť

Vo Vedeckej rade STU prišlo k výmene štyroch členov. Rektor Oliver Moravčík dnes odovzdal ďakovné listy odchádzajúcim a menovacie dekréty novým členom VR STU. Súčasne odovzdal blahoprajné listy novo vymenovaným profesorkám.

V zmysle zákona o vysokých školách a Rokovacieho poriadku VR STU v Bratislave sa 13. novembra 2021 skončilo štvorročné funkčné obdobie členstva vo Vedeckej rade Slovenskej technickej univerzity v Bratislave trom významným členom. Ďakovné listy z rúk rektora Olivera Moravčíka prevzali:

prof. akad. soch. Peter Paliatka, PhD. – Ústav dizajnu, Fakulta architektúry a dizajnu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave,

prof. Ing. František Urban, PhD. – Ústav energetických strojov a zariadení, Strojnícka fakulta Slovenskej technickej univerzity v Bratislave,

doc. Ing. Marián Zajko, PhD. – Ústav manažmentu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a

doc. Ing. Monika Bakošová, PhD. – Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky Fakulta chemickej a potravinárskej technológie slovenskej technickej univerzity v Bratislave, ktorej funkčné obdobie členstva vo VR STU sa 20. októbra 2021 skončilo na vlastnú žiadosť.

Rektor Oliver Moravčík odovzdal menovacie dekréty štyrom novým členom Vedeckej rady Slovenskej technickej univerzity, ktorých 29. novembra 2021 schválil Akademický senát STU. Štvorročné funkčné obdobie im začalo plynúť dňom 30. november 2021. Dekréty prevzali:

doc. Ing. Mikuláš Bittera, PhD. – Ústav elektrotechniky, Fakulta elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave,

prof. Ing. Pavel Čičák, PhD. – Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky, Fakulta informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave,

prof. Ing. Štefan Stanko, PhD. – Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva, Stavebná fakulta Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a

doc. Ing. Maximilián Strémy, PhD. – Ústav výskumu progresívnych technológií Materiálovotechnologická fakulta v Trnave Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

Blahoprajné listy odovzdal rektor Oliver Moravčík dvom novým profesorkám STU, ktoré prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová vymenovala 16.novembra 2021:

prof. Ing. Vande Benešovej, PhD., profesorke v odbore aplikovaná informatika z Ústavu počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky Fakulty informatiky a informačných technológií STU a

prof. Mgr. Dagmar Cagáňovej, PhD., profesorke v odbore ekonomika a manažment podniku z Ústavu priemyselného inžinierstva a manažmentu Materiálovotechnologickej fakulty v Trnave Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.