Prejsť na obsah
Verejnosť

Prírodná minerálna voda sa odlišuje od obyčajnej podzemnej vody nielen svojim chemickým zložením, ale aj  obsahom stopových prvkov, plynov a teplotou.

Čím sa od seba odlišujú a ako vznikajú  napríklad vajcovka, smradľavka, kyselka, či šťavica,  a kedy hovoríme o minerálnej vode ako o termálnej, objasní geológ RNDr. Dušan Bodiš, CSc.

K otvoreným pokladom Zeme patria minerálne vody, ktoré majú  rozmanité balneologické účinky. Ako sa vykonáva ochrana všetkých uznaných kúpeľných zdrojov, vysvetlí v prednáške Minerálne vody na Slovensku predsedníčka Štátnej kúpeľnej komisie na  Ministerstve zdravotníctva SR, doc. Ing. Jarmila Božíková, PhD.

Ak sa chcete dozvedieť viac o minerálnych vodách, môžete sa zúčastniť prednášky a zapojiť sa do diskusie vo Vedeckej kaviarni Veda v CENTRE. Podujatie sa koná dňa 26. mája 2016 o 17,00 hod. v budove CVTI SR na Lamačskej ceste 8/A, na Patrónke. Vstup na podujatie je pre verejnosť voľný.

Viac informácií nájdete na adrese:

http://ncpvat.cvtisr.sk/sk/veda-v-centre.html?page_id=510

https://www.facebook.com/events/1009413365802173/

pozvanka