Prejsť na obsah
Verejnosť

Rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave vyhlasuje súťaž

Vedec roka STU 2013.

Do súťaže sa môžete zapojiť v kategóriách

mladý vedecký pracovník

a

významný vedecký prínos

 

Prihlášky do súťaže spolu s podpornými materiálmi zasielajú jednotlivci a pracovné kolektívy na Referát pre vedu a výskum príslušnej fakulty

do 25. októbra 2013.


Viac informácii a podrobné pravidlá súťaže na stuba.sk.

Tlačová správa o víťazoch súťaže Vedec roka 2012.

Rozhovor s minuloročným víťazom kategórie Mladý vedecký pracovník Martinom Weisom.

Minuloroční víťazi:

Vedec roka 2012 - Jozef Janovec z MTF STU:

Mladý vedecký pracovník STU - Martin Weis z FEI STU: