Prejsť na obsah
Verejnosť

Rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave vyhlasuje súťaž Vedec roka STU 2012

Do súťaže sa môžete zapojiť v kategóriách:

a/ mladý vedecký pracovník (postdoktorand do 35 rokov, ktorý ukončil doktorandské štúdium minimálne v kalendárnom roku pred vyhlásením súťaže) a
b/ významný vedecký prínos (vedec roka alebo pracovný kolektív roka).

Prihlášky do súťaže spolu s podpornými materiálmi zasielajú jednotlivci a pracovné kolektívy

 na Referát pre vedu a výskum príslušnej fakulty do 27.10. 2012.

Ďalšie informácie o súťaži (výzva,plagát, pravidlá).