Prejsť na obsah
Verejnosť

Rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave vyhlasuje súťaž Vedec roka STU 2011


Súťaž sa vyhlasuje v kategóriách:
a/ mladý vedecký pracovník (postdoktorand do 35 rokov, ktorý ukončil doktorandské štúdium minimálne v kalendárnom roku pred vyhlásením súťaže) a
b/ významný vedecký prínos (vedec roka alebo pracovný kolektív roka).

Prihlášky do súťaže spolu s podpornými materiálmi zasielajú jednotlivci a pracovné kolektívy na referát pre vedu a výskum príslušnej fakulty do 18.11. 2011.

Bližšie informácie o súťaži nájdete tu