Prejsť na obsah
Verejnosť

Rektor STU vyhlasuje súťaž Vedec roka STU 2008 v dvoch kategóriách - mladý vedecký pracovník (postdoktorand do 35 rokov, ktorý ukončil doktorandské štúdium minimálne v kalendárnom roku pred vyhlásením súťaže) a významný vedecký prínos (vedec roka alebo pracovný kolektív roka).

Do súťaže sa môže prihlásiť každý vedecký pracovník, učiteľ alebo kolektív pracovníkov STU, ktorý preukázateľne vykonáva aktuálnu vedeckú činnosť, ktorá nebola za posledné roky (spravidla 5 rokov) ocenená touto cenou.

Ďalšie podrobnosti sa dozviete v pravidlách súťaže. Prihlášky do súťaže spolu s podpornými materiálmi zasielajú jednotlivci a pracovné kolektívy na Referát pre vedu a výskum príslušnej fakulty do 11. novembra 2008.

Info plagát na stiahnutie tu .