Prejsť na obsah
Verejnosť

Poznáme laureátov ocenenia Vedec roka SR 2017.

Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedecko-technických spoločností oznámili mená  víťazov 21. ročníka podujatia Vedec roka SR 2017 v utorok 15. 5. v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca.

Cieľom podujatia je vyzdvihnúť najvýznamnejšie osobnosti vedeckého života, ako aj najlepšie dosiahnuté výsledky vo vede a výskume na Slovensku. Nad podujatím prevzal záštitu prezident Slovenskej republiky pán Andrej Kiska a ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR pani Martina Lubyová.

V kategórii Inovátor roka získal ocenenie prof. Ing. Ľubomír Šooš PhD, dekan Strojníckej fakulty STU v Bratislave.  Ocenenie si prevzal  za vynikajúce výsledky a prínosy vo výskume, vývoji a návrhu nových progresívnych riešení konštrukčných uzlov, strojov, zariadení a technologických liniek vo výrobnej technike a pri zhodnocovaní odpadov.

Ľubomír Šooš

LAUDATIO Ľ. Šooš

Musím sa priznať, že „strojarina“ nebola mojou srdcovkou, ale ani škola. Žil som hlavne hudobnou skupinou, ktorej som bol členom, patril som k búrlivákom. Do Bratislavy som nešiel kvôli škole, ale kvôli tomu, aby sme s chlapcami z kapely naďalej mohli spolu hrávať," hovorí v rozhovore pre Veda na dosah Ľubomír Šooš. „Začiatky na Strojníckej fakulte SVŠT boli veľmi ťažké.Matematika, fyzika, prvý, druhý, tretí padák.... No ale ja som sa zaťal bojoval. Už v druhom ročníku sa to začalo výrazne zlepšovať a začali sa prejavovať moje vedomosti z odborných strojárskych predmetov." Kvôli škole opustil aj kapelu a nakoniec skončil s červeným diplomom a Cenou rektora.

Celý článok na vedanadosah.sk

Ocenenia VEDEC ROKA 2017 v ďalších kategóriách:

Vedec roka : Prof. RNDr. Michal Fečkan, DrSc., Univerzita Komenského v Bratislave, Matematický ústav SAV

Mladý vedecký pracovník: RNDr. Daniel Reitzner, PhD. Fyzikálny ústav SAV

Technológ roka: Prof. RNDr. Pavol Miškovský, DrSc., Centrum interdisciplinárnych biovied, Technologický a inovačný park UPJŠ

Osobnosť medzinárodnej spolupráce: Prof. Ing. Milan Dado, PhD., Žilinská univerzita v Žiline

Viac informácií o ocenených a o podujatí, videa +laudatio na webe Centra vedecko-technických informácií.