Prejsť na obsah
Verejnosť

Vedcom roka sa stal Jozef Janovec z Materiálovotechnologickej fakulty STU. Mladým vedeckým pracovníkom je Martin Weis z Fakulty elektrotechniky a informatiky STU.

Rektor STU odovzdal v piatok 7. decembra 2012 už po 6. raz ocenenie Vedcovi roka STU a Mladému vedeckému pracovníkovi STU. Nominácie aj v tomto roku potvrdzovali širokú oblasť pôsobenia vedcov na univerzite. Nominovaní sa venovali personalizácii webu, vývoju mikroelektroniky budúcnosti, ale aj ochrane sídiel pred povodňami či ochrane kultúrnych pamiatok.

Vedec roka Jozef Janovec z Materiálnotechnologickej fakulty STU v Trnave sa spolu so svojim tímom venuje výskumu komplexných kovových zliatin, ktoré sa vlastnosťami nepodobajú bežným kovovým zliatinám.  „Poznáme pravidlo, že dobré elektrické vodiče, ako kovy a ich technické zliatiny, sú aj dobré tepelné vodiče a slabé elektrické vodiče, napríklad keramické materiály, sú aj tepelnými izolantmi. Čo však ak potrebujeme vodič elektriny, ktorý by slabo viedol teplo, prípadne naopak? Odpoveď môžu priniesť komplexné kovové zliatiny s vhodne upravením chemickým zložením, ktorým dosiahneme zmenu väzby medzi atómami z kovovej na dominantnú kovalentnú. Pri tejto väzbe sú atómy usporiadané do tzv. klastrov, teda priestorových útvarov tvaru mnohostenov skladajúcich sa neraz z viacerých vrstiev (tzv. šupiek),“ hovorí Jozef Janovec.  Komplexné kovové zliatiny sa vyznačujú aj ďalšími vlastnosťami – vysokou odolnosťou voči korózii, dobrou odrazivosťou svetla, alebo vysokou absorpčnou schopnosťou vodíka. Práve posledná vlastnosť môže byť kľúčová pri využití vodíkových spaľovacích motorov v praxi. Vedci dnes hľadajú spôsob, ako vodík pre motory uskladniť. „Pokiaľ má zliatina schopnosť absorbovať atómy vodíka a pri zmene teploty ich uvoľňovať, možno takúto zliatinu využiť na zhotovenie funkčných častí zásobníkov pre uskladnenie a regulované uvoľňovanie vodíka,“ hovorí profesor Janovec.

Páčilo by sa vám nosiť mobilný telefón na ruke ako náramok? Alebo počítač zrolovaný ako ohybnú fóliu? Tak by o pár rokov mohli vyzerať displeje elektronických zariadení. Práve elektronike budúcnosti sa venuje Martin Weis z Fakulty elektrotechniky a informatiky, ktorý získal titul Mladý vedecký pracovník STU. „Elektronika budúcnosti bude stáť na organických materiáloch, už dnes sa nimi môžeme stretnúť v obchodoch, ide o OLED displeje či televízne obrazovky, ktoré prinášajú lepšiu vernosť farieb a vyššie rozlíšenie. Zároveň sú však citlivejšie na vplyvy prostredia, preto sa venujeme aj tomu, ako zvýšiť ich odolnosť a ochranu pred oxidáciou alebo tepelným stresom,“ vysvetľuje Martin Weis. Jeho študenti pracujú vo svetových elektronických firmách, viaceré návrhy tímu Martina Weisa sú v procese patentovania.

Nominácie na ocenenie boli aj tejto rok veľmi silné. O titul vedkyne roka súperila aj Mária Bieliková z Fakulty informatiky a informačných technológii STU. Radi by ste si k obsahu na webe pripísali poznámky, ktoré tam nájdete, vždy, keď stránku opäť navštívite? Presne tak sa snaží obohatiť web Mária Bieliková s výskumným tímom PeWe (Personalized Web). Vyvíjajú metódy ako získať z webu informácie šité na mieru každému používateľovi a ako web urobiť aktívnym, napríklad poznámkovaním, Študenti na fakulte využívajú digitálnu knižnicu obohatenú o možnosť robiť si poznámky, ktoré pomáhajú novým používateľom vyhľadať odporúčanú literatúru presnejšie. Na fakulte sa vyvíja a používa aj výučbový systém Alef, ktorý obsahuje študijné materiály predmetov. Študenti si môžu do materiálov robiť poznámky, vypracovávať úlohy a systém im podľa toho, ako sa im darí odpovedať na otázky, odporúča, čo by si mali ešte preštudovať.

Študenti sú našimi partnermi vo výskume, ale aj objektmi výskumu,“ hovorí Mária Bieliková. „S použitím kamier sa zaujímame aj o to, kam sa pri práci pozerajú, pretože ak na dokument na webe kliknete, neznamená to, že ste ho aj prečítali. Práve sledovaním pohľadu môžeme lepšie odhadnúť či vás informácia zaujala a či ju môžeme naozaj odporučiť ďalším používateľom. Pri tom všetkom však musíme starostlivo zohľadniť súkromie používateľa,“ dodáva.

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie zase nominovala na ocenenie Mladý vedecký pracovník  Ľubomíra Švorca. Jeho výskum môže významne zjednodušiť, zrýchliť a zlacnieť kontrolu aditív a nebezpečných látok v potravinách, ale aj vyšetrovanie biologických vzoriek u lekára či kontrolu znečistenia v životnom prostredí. Vďaka jeho výskumu by dnešné rutinné a častokrát cenovo náročné spôsoby stanovovania stopových zložiek vo vzorkách mohli nahradiť lacnejšie elektrochemické metódy s použitím nového v súčasnosti najperspektívnejšieho elektródového materiálu - bórom dopovaného diamantu.

Z Fakulty elektrotechniky a informatiky bol nominovaný na titul Vedec roka STU  aj kolektív Ústavu jadrového inžinierstva vedený Vladimírom Slugeňom.  Venuje sa analýzam bezpečnosti jadrových zariadení. Zo Stavebnej fakulty boli nominované Kamila Hlaváčová a Mariana Remešíková. Prvá sa venuje protipovodňovej ochrane sídiel, druhá analýze obrazových dát vyvíjajúcich sa organizmov. Zo Strojníckej fakulty získal nomináciu Peter Križan za výskum procesov zhutňovania rôznych druhov odpadov. Z Fakulty architektúry kolektív autorov monografie  Nekropolná architelktúra, vedený Jarmilou Lalkovou.