Prejsť na obsah
Verejnosť

Skupina prof. Karola Mikulu z Katedry matematiky a deskriptívnej geometrie Stavebnej fakulty STU má za sebou ďalší úspech.

Potom, ako koncom minulého roka svojím vedeckým výskumom prispeli k zavedeniu novej celosvetovej hodnoty tiažového potenciálu Zeme na strednej hladine morí, konštanty W0 = 62 636 853,4 m2s-2 , sa im podarilo publikovať článok v jednom z prestížnych časopisov NATURE. Presnejšie v Nature Communications č. 7, publikovanom 25. februára 2016.

V článku s názvom A workflow to process 3D+time microscopy images of developing organisms and reconstruct their cell lineage prezentujú matematické postupy a numerické algoritmy spracovania 4D obrazu, vedúce na rekonštrukciu bunkového rodostromu pri vývoji živých organizmov. Táto horúca téma a základná otázka vývojovej biológie je riešená originálnymi postupmi, majúcimi dôležité aplikácie v medicíne a výskume liečiv na nádorové ochorenia. Autormi článku sú zo Stavebnej fakulty  STU v Bratislave: doc. Mariana Remešíková, Mgr. Oľga Stašová, Ing. Róbert Čunderlík, Ing. Róbert Špir, Mgr. Jozef Kollár a prof. Karol Mikula.

O príspevku k výskumu konštanty W0 spísalo Spektrum 4 (2015/16): táto konštanta predstavuje hodnotu tiažového potenciálu Zeme na strednej hladine morí, tzv. geoide, a nájdenie čo najpresnejšej hodnoty W0 bolo snahou vedcov už od čias K.F.Gaussa. Hodnota W0 bola oficiálne prijatá na 26. Valnom zhromaždení Svetovej únie geodetov a geofyzikov v lete 2015 ako referenčná hodnota pre nový medzinárodný výškový referenčný systém.

V súčasnosti jednotlivé štáty používajú nadmorské výšky vztiahnuté k hladinám rôznych morí (napr. Slovensko k Baltskému moru, Rakúsko k Jadranskému moru), a stanovenie hodnoty W0 výrazne prispeje k ich zjednoteniu a k realizácii celosvetového výškového systému. Tým sa značne zjednoduší riešenie nadnárodných projektov, ako sú cezhraničné mosty a tunely, ako aj k monitorovaniu  globálnych procesov, napr. klimatických zmien, na našej planéte.

Na určenie hodnoty W0 boli na Katedre matematiky a deskriptívnej geometrie Stavebnej fakulty STU v Bratislave vyvinuté inovatívne matematické prístupy a efektívne výpočtové numerické metódy na presné určovanie tiažového poľa Zeme vo vysokom rozlíšení. Na báze týchto metód boli vykonané rozsiahle výpočty na paralelných počítačových klastroch, ktorých výsledky prispeli z zavedeniu novej hodnoty W0.