Prejsť na obsah
Verejnosť

Ďalší odborníci zo Slovenskej technickej univerzity sa predstavia v relácii VAT - Veda a technika.

Reláciu VAT vysiela STV v pondelok o 21.00 h, v najbližších dieloch uvidíte:

VAT 10. marec 2014 - Doktorandi z FEI STU sa vrátili z  ročného pracovno-študijného pobytu vo výskumnom inštitúte KAERI (Južná Kórea), kde sa venovali výskumu jadrových reaktorov. (tlačová správa tu).

VAT 17. marec 2014 - Tím zo Stavebnej fakulty STU sa zapojí do výskumu Starého mosta v Bratislave. V rámci projektu APVV tím zbiera údaje o najstarších betónových a železobetónových mostoch v SR. (tlačová správa tu).

VAT 31. marec 2014 - Tím z FCHPT STU skúma zvyšky drog a liečiv v odpadových vodách slovenských miest.(tlačová správa tu).

Staršie relácie VAT, v ktorých sa predstavilivedci z STU si môžete pozrieť v archíve:

VAT 20. 1. 2014 o tíme študentov FIIT STU a ich platforme Speekle.

VAT 25. 11. 2013 o objave bioplastov tímom P. Alexyho z FCHPT STU.

VAT 2. 12. 2013 o nanotechnológiach a výskume senzorov budúcnosti tímom M. Veselého, M. Vojsa a M. Martona z FEI STU.

VAT 9. 12. 2013 o výskume progresívnych materiálov tímom Vedca roka 2012 J. Janovca z MTF STU v Trnave.

Pozrieť si môžete aj Spektum vedy vysielané na STV o projekte Bionexgen. Ide o projekt riešený v rámci 7. rámcového programu EÚ, na ktorom spolupracuje tím FCHPT STU s ďalšími 16 univerzitami a výskumnými inštitúciami v Európe.

Medzinárodné tímy v rámci projektu BIONEXGEN skúmajú nové vhodné enzýmy, použiteľné na ekologickejšie chemické procesy. Venujú sa výrobným postupom pri produkcii špeciálnych chemikálií s využitím biokatalýzy, fermentácií či biologických oxidácií. Nové postupy nájdu uplatnenie pri výrobe zložiek liekov, prídavných látok do potravín, do kozmetických a čistiacich prípravkoch, alebo aj pri výrobe hnojív či pohonných látok.

Projekt Bionexgen umožní priemyslu využívať vo väčšej miere obnoviteľné zdroje a používať technológie, ktoré prispejú k zníženiu emisií skleníkových plynov. Ďalším pozitívnym efektom bude, že pôjde o postupy, pri ktorých sa spotrebuje výraznej menej energie a vznikne pri nich výrazne menej toxických odpadov. Technologické postupy, pomocou ktorých dnes vyrábame vzácne chemikálie trvajú často príliš dlho a zahŕňajú v sebe viacero komplexných a na seba nadväzujúcich postupov, ktorých vedľajším efektom je toxický odpad. Projekt Bionexgen má nahradiť tieto  postupy čistými a ekologickými,“ píše sa na stránke projektu http://bionexgen-fp7.eu/.

Relácia Spektrum vedy vznikla vďaka CVTI.

Ústav materiálov na MTF STU v Trnave