Prejsť na obsah
Verejnosť

Pozývame Vás na januárovú vedeckú kaviareň na tému:

Odpad ako zisk

Prednášajúci: prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.

Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality
dekan strojníckej fakulty STU

Dátum a čas: 25. január 2018 o 17.00 hod

Miesto: Centrum vedecko-technických informácií SR,
konferenčná miestnosť, 2. poschodie

Vo štvrtok 25. 1. 2018 o 17.00 hod. bude našim hosťom vedec, strojár ­- konštruktér a uznávaný odborník v oblasti výskumu a vývoja progresívnych  technológií zhodnocovania odpadu prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD., dekan Strojníckej fakulty STU v Bratislave. Na Ústave výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality na Strojníckej fakulte sa profesionálne venuje najmä výskumu a vývoju konštrukčných časti a uzlov strojov a technologických liniek určených na zhodnocovanie odpadov.


odpad ako zisk

Odpad je hnuteľná vec alebo látka, ktorej sa chceme zbaviť, alebo sa  jej v súlade so zákonom musíme zbaviť. A tak sa odpadu, v zmysle zákona, najčastejšie zbavujeme pre nás tou najjednoduchšou cestou, vyhadzujeme ho na skládky. A pritom si ani neuvedomujeme, že odpad je a môže byť významným zdrojom surovín alebo energie. Zhodnocovanie organických odpadov vhodnými technológiami je cesta ako na jednej strane šetríme životné prostredie, na strane druhej môžeme získať tepelnú alebo elektrickú energiu. Jednou z týchto technológií je úprava a zhutňovanie organických odpadov do tuhých ušľachtilých biopalív, brikiet alebo peliet. Briketovanie a peletovanie sú progresívne technológie umožňujúce transformovať odpad do stavu a tvaru vhodného na zakonzervovanie, skladovanie, dopravu a optimálne spaľovanie. Z biomasy, fytomasy, kalov či ďalších organických odpadov takto vieme získať produkt, z ktorého vieme získať potrebnú energiu. Náš hosť sa bude vo svojej prednáške venovať najmä technológiám briketovania a peletovania a priblíži nám niektoré zo svojich nových progresívnych  strojov a zariadení, za ktoré získal ako vynálezca približne 50 patentov a úžitkových vzorov.