Prejsť na obsah
Verejnosť

Mám pocit, že nám chýba celková koncepcia športu a vymedzenie smerovania, ktorým by sme sa mali uberať, hovorí Alexander Gejmovský, vedúci účelového zariadenia Centrum akademického športu STU.

Pán Gejmovský, ako sme na tom so športom na našej univerzite?
Hneď na úvod treba povedať, že študenti u nás majú v tejto oblasti veľa možností. Slovenská technická univerzita má veľa športovísk, jednotlivé fakulty majú svoje vlastné. Väčšina má telesnú výchovu ako povinný predmet či už iba v rámci  nejakého ročníka, alebo aj počas dlhšieho obdobia. Fakulty majú svojich vlastných telocvikárov, tiež svoje vlastné oddelenia, respektíve katedry telesnej výchovy. A to sú miesta, kde sa primárne študent s týmto predmetom stretáva.

Čo konkrétne teda na fakultách nájdeme?
Majú veľkú aj malú telocvičňu, posilňovňu, nejaké štúdio, rôzne spinningové miestnosti. Fakulty v tomto fungujú samostatne. Máme aj veľký celouniverzitný športový areál za internátom Mladá garda, ktorý je otvorený pre všetkých študentov, ale len málo z nich o ňom vie. Takže aj touto cestou by som ho veľmi rád spropagoval, aby sa o ňom dozvedeli a prišli si zašportovať vo svojom voľnom čase. Prebieha tam aj výučba telesnej výchovy. Bude skvelé, ak budú naši študenti vedieť, že máme takýto unikátny areál a majú možnosť ho využívať. Viac informácií nájdu na webstránke stusport.sk.

Aké podujatia v oblasti športu máme?
Na fakultách sú rôzne; majú športové dni či mikulášske turnaje, zápasy študentov proti zamestnancom, lyžiarske kurzy, cyklovýlety a vrcholom tejto pyramídy sú Majstrovstvá STU, ktoré budú asi koncom apríla. Každý rok sa koná študentská časť a každé dva roky zamestnanecká. Zastrešuje to Centrum akademického športu, tieto akcie bývajú veľmi vydarené. Pred dvoma rokmi po prvýkrát súťažil aj tím rektorátu, o čo budeme mať určite záujem aj teraz. Dúfam, že akcia sa opäť vydarí a budú ďalšie pokračovania. Mal by som s týmto podujatím veľké plány.

A prezradíte ich?
Je to najmä o tom, že chcem, aby sa tam ľudia spoznali, relaxovali... skrátka aby boli spolu aj pri iných činnostiach, ako len pracovných a šport je v tomto smere najlepšia možnosť.

Čo sa zmenilo počas posledných rokov?
Ja som sem prišiel v roku 2014, kedy sa chystala Letná slovenská univerziáda 2016, v rámci toho som bol tajomníkom. Po tomto podujatí som začal fungovať naplno ako vedúci účelového zariadenia Centrum akademického športu STU.

Vidíte tu nejaké rezervy?
Mám pocit, že nám chýba celková koncepcia športu a vymedzenie smerovania, ktorým by sme sa mali uberať. Fakulty pôsobia samostatne, majú svoje vlastné projekty. Snom každého telocvikára by bolo, aby mali všetci študenti zaujímavú telesnú výchovu; pohyb je veľmi dôležitý a veľa ľudí na to príde až vtedy, keď začnú mať zdravotné problémy. Keď sme strednej škole, alebo aj na vysokej, a máme veci lacno alebo zadarmo, kašleme na ne. A keď už pracujeme, platíme si odborníkov, aby nás dali dokopy a zlepšili náš zdravotný stav. Je to v podstate paradox.

Aká je odozva na vaše aktivity zo strany našich študentov?
Ak sa na to pozerám z hľadiska nášho areálu, bola tu aj dosť slabá informovanosť o tom, že vôbec je. Skoro žiadna univerzita na Slovensku nemá takéto priestory, skôr to patrí k štandardom zahraničných vysokých škôl. Treba povedať, že študentský život nie je iba o učení, ale aj o relaxe, k čomu športoviská určite patria. Ale naozaj by sa nám zišiel jednotný koncept, akým smerom sa uberať a čo chceme dosiahnuť. Celkovo je však ťažké nejakú jednotnosť presadiť napríklad aj na samotnej štátnej úrovni. Ale práve v našom menšom meradle by sa to možno dalo skôr uskutočniť. Z môjho pohľadu by bolo fajn, ak by bola povinná telesná výchova pre všetky fakulty, pretože možnosti tu sú. Máme aj tri funkčné bazény, jeden na Stavebnej fakulte, druhý na Fakulte elektrotechniky a informatiky a tretí na Materiálovotechnologickej fakulte so sídlom v Trnave, tiež máme hotový projekt na rekonštrukciu bazénu na internáte Bernolák, čo je unikátne. K dispozícii je aj náš areál; toto by bol prvý krok a nasledovať by mohla organizácia celouniverzitných športových dní, kde by sme sa stretli všetci. Momentálne sú vrcholom Majstrovstvá STU, ale tam je taká koncepcia, že príde výber z fakúlt, teda tí najlepší. Je to fajn, ale nezahrnie to všetkých.

Ako by ste si to teda predstavovali?
Môj názor je, že šport u nás by mal ísť skôr do takej hravej formy; tí, ktorí to chcú robiť najmä pre výsledky, majú totiž svoje športové kluby. U nás by to bolo lepšie hýbať sa pre radosť.

Ktorý šport je u nás najpopulárnejší?
Tradične futbal. Máme na univerzite viac chalanov, čiže sa naozaj teší veľkej popularite. Tiež sa darí volejbalu a je tu ešte florbal. Ten ide medzi mladými ľuďmi v poslednom období veľmi do popredia. Tiež sú populárne fitnes tréningy. V našich posilňovniach sa robia odborne, študenti tu majú k dispozícii vyškolených pedagógov, ktorí vedia pomôcť a poradiť, ako správne cvičiť.

A ako to tam funguje s financiami? Platí sa za vstup a inštruktáž?
Toto má každá fakulta samostatne ošetrené. Pokiaľ viem, majú buď semestrálny, alebo ročný poplatok. Ide o taký poloekonomický model: študent musí niečo zaplatiť, lebo keď sú veci zadarmo, ľudia si ich nevážia (smiech). V našom areáli majú študenti napríklad veľmi zvýhodnené ceny tenisových kurtov oproti cudzím, nikde v Bratislave podľa mňa nie sú lepšie. A čo sa týka celkovo areálu, jednorazový poplatok za vstup tam nie je. Keď si chce človek prísť iba zabehať, tak úplne bez problémov. Treba len sledovať webstránku, či sa v areáli práve niečo nekoná.

Majú študenti a zamestnanci rovnaké podmienky?
U nás v areáli áno. Napríklad na tenisových kurtoch platí zvýhodnená cena po preukázaní sa ISIC alebo zamestnaneckým preukazom.  

Aké sú plány na najbližšie obdobie?
Stále niečo robíme, opravujeme... veľká rekonštrukcia areálu prebehla v roku 2007 a v roku 2008 sme už organizovali Slovenskú univerziádu. Spomínaná rekonštrukcia bola naozaj komplexná. Je tam 400-metrový atletický ovál, na ktorom bola predtým škvara, teraz je tam tartan. Za zmienku určite stojí, že  je to jediný oficiálny 400-metrový atletický ovál v celom Bratislavskom kraji a konajú sa tam aj najvýznamnejšie preteky. Minulý rok sme vymenili umelý trávnik na futbalovom ihrisku, ktorý sa teší mimoriadnej obľube.

A čo vás čaká teraz?
Postupne musíme opravovať napríklad šatne a momentálne sa veľmi teším a aj touto cestou sa chcem poďakovať, že sa podarila spolupráca s Fakultou architektúry, kde študenti začínajú pracovať na projektoch typu čo by sa dalo v areáli ešte spraviť. Toto nám naozaj môže veľmi uľahčiť žiadosti o dotácie a podobne. Momentálne naši študenti architektúry dostali zadanie vymyslieť, kde by sa v našom areáli dala postaviť telocvičňa. Teraz hľadajú priestor a keď to budeme mať pekne všetko spracované, už bude treba len zohnať peniaze na realizáciu (smiech). V tomto areáli totiž veľmi chýba krytý priestor a telocvičňa by bola veľmi vhodná pre výučbu telesnej výchovy. Momentálne tam totiž nič kryté nemáme a treba to riešiť.

Kvôli počasiu?
Jasné. Keď začne pršať, nie je sa kam schovať. Mám do budúcna ešte jeden takýto plán: pri atletickom štadióne máme prírodnú tribúnu. Keby sa podarilo vybudovať krytú so štandardnými sedačkami, okrem toho, že by sa bolo kam schovať v prípade zlého počasia, by sa okrem vyššieho komfortu dosiahlo aj to, že celý atletický štadión by sa dostal do vyššej kategorizácie v rámci atletického zväzu a mohli by sa tam konať preteky vo vyššom leveli. Pevne verím, že študenti Fakulty architektúry to veľmi pekne navrhnú, budeme mať veľa možností, vyberieme a v budúcnosti zrealizujeme tú najkrajšiu.

Ešte by som sa vrátila k atletickému oválu. Ide o ten, na ktorom trénuje náš študent a vynikajúci atlét Ján Volko?
Áno, ide presne o ten na Mladej garde. Chodia tam aj iní známi atléti či olympionici, ktorí sú členmi Atletického oddielu Slávia STU - tí tam priamo majú domovský stánok. Tiež prichádzajú účastníci majstrovstiev, okrem toho si ovál prenajímajú rôzne kluby. Keďže je vo svojej kategórii jediný, nemajú veľmi kam inam ísť (smiech).

 

Za rozhovor ďakuje Katarína Macková
Foto: Matej Kováč
Viac informácií o športe na STU nájdete na www.stusport.sk.