Prejsť na obsah
Verejnosť

16. ročník medzinárodnej súťaže Mladý obal 2011, ktorá je určená mladým tvorcom z celého sveta bol rozdelený na dve kategórie.

Prvá kategória Produktový obal bola venovaná produktovým dizajnérom a obalovým konštruktérom. Úlohou súťažiacich bolo zabaliť národný produkt.
Druhá kategória Iný pohľad sa snažila pritiahnuť pozornosť grafických dizajnérov a ilustrátorov. Témou tejto inšpiratívnej kategórie sa stala „Kniha ako obal na slová“.

Kategória Produktový obal prilákala už tradične najviac účastníkov. Do súťaže prišlo takmer 600 prác. Téma nebola úmyselne bližšie špecifikovaná a každý účastník si teda mohol sám slobodne zvoliť, aký produkt považuje za národný a pre tú ktorú krajinu typický. Kategória bola hodnotená v dvoch skupinách. Do skupiny študentov vysokých škôl a mladých dizajnérov do 30 rokov sa prihlásilo cez 400 tvorcov.
Slovenské centrum dizajnu, ako partner súťaže, udelilo v tejto kategórii cenu Martinovi Sombathymu, študentovi zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, za nápaditý obal na národný produkt – bryndzu.