Prejsť na obsah
Verejnosť

30.6.2009 je uzávierka podávania žiadostí o štipendium pre postgraduálne štúdium v USA v rámci programu Fulbright Scholar Program. Štipendium sa poskytuje na 10 mesiacov na univerzite alebo inštitúcii v USA v troch kategóriách: študent nediplomového štúdia - non-degree, magisterského štúdia - master's degree alebo hosťujúci výskumník - visiting researcher. Kandidáti musia mať úplne ukončené magisterské štúdium, výborné študíjné výsledky, výbornú znalosť anglického jazyka, slovenské štátne občianstvo a trvalý pobyt v Slovenskej republike. Podrobnosti.

Informácie o uzávierkach pre podávanie žiadostí o štipendiá