Prejsť na obsah
Verejnosť

12.1.2010
je na SAIA, n.o. uzávierka pre podávanie prihlášok na štipendiá na základe bilaterálnej dohody pre PhD študentov a vysokoškolských učiteľov na študijný, výskumný alebo prednáškový pobyt v roku 2010/2011 vo Fínsku.
Podrobnosti.

Ďalšie uzávierky pre podávanie prihlášok na projekty alebo štipendiá.