Prejsť na obsah
Verejnosť

15.1.2010
je na SAIA, n.o. uzávierka pre podávanie prihlášok na založenie siete spolupracujúcich vysokých škôl alebo na predĺženie činnosti už spolupracujúcich sietí v rámci programu CEEPUS. Podrobnosti.

Ďalšie uzávierky pre prihlášky projektov.