Prejsť na obsah
Verejnosť

1.6.2010 je uzávierka podávania žiadostí o "Malé granty" poskytované v rámci Medzinárodného vyšehradského fondu. Maximálna čiastka pridelená jednému projektu je 5000,- EUR. Finančný príspevok Fondu nemôže presiahnuť 50% celkových nákladov na projekt. Podrobnosti. (5.4.2010, S.S.)

Uzávierky pre podávanie prihlášok na granty a projekty v roku 2010