Prejsť na obsah
Verejnosť

30.3.2012 je uzávierka na podávanie projektov na podporu spolupráce EÚ s Austráliou a Kórejskou republikou v rámci programu EU ICI-ECP Programme. Program sa člení na 2 kategórie: Joint Degree Projects (projekty zamerané na podporu spoločných študijných programov a kurikúl) a Joint Mobility Projects (projekty zamerané na výmenu študentov a pracovníkov). 

Viac informácií o uzávierkach podávania zahraničných projektov.