Prejsť na obsah
Verejnosť

15.9.2009 je uzávierka podávania žiadostí na projekty v rámci programu LIFE +, ktorého hlavnými témami sú: Príroda a biodiverzita, Enviromentálna politika a kontrola, Infomácie a komunikácia.

Informácie o ďalších uzávierkach.