Prejsť na obsah
Verejnosť

15.9.2009
je uzávierka podávania žiadostí na projekty v rámci programu "ICI Education Cooperation Programme (ICI ECP)". Tohtoročná výzva je zameraná na spoluprácu s Austráliou, Japonskom a Kórejskou republikou. Všetky projekty sa musia venovať týmto otázkam: rozvoj inovatívnych medzinárodných študijných plánov, služby pre študentov, jazyková a kultúrna príprava, organizačné rámce pre mobilitu študentov a pracovníkov fakúlt, hodnotenie, udržateľnosť a šírenie informácií. 

Informácie o ďalších uzávierkach.