Prejsť na obsah
Verejnosť

logo

Program Horizont 2020, ktorý práve odštartoval, ponúka nové, rozšírené možnosti pre financovanie a spoluprácu aj pre výskumné a inovačné organizácie na Slovensku.

Aj na Slovensku sa preto uskutoční úvodná konferencia k programu Horizont 2020. Organizátormi sú Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, spolu s Centrom vedecko-technických informácií SR, Technologickým centrom AV ČR a BIC Bratislava.

Úvodné podujatie sa bude konať v dňoch 21. a 22. januára 2014 v Hoteli Saffron v Bratislave.

V prvý deň podujatia sa uskutoční konferencia Horizon 2020 Connections, na ktorej komisárka Európskej únie pre výskum, inovácie a vedu pani Máire Geoghegan-Quinn a minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Dušan Čaplovič odštartujú rámcový program Horizont 2020 na Slovensku.

V druhý deň podujatia sa bude konať Matchmaking – série stretnutí potenciálnych riešiteľov projektov pre Horizont 2020 s inými záujemcami o vytvorenie projektových konzorcií na základe zadaných profilov. Matchmaking je určený len organizáciám, malým a stredným podnikom a pracovníkom v oblasti výskumu, vývoja a inovácií.

Obe časti podujatia sú pre registrovaných účastníkov bezplatné. Oficiálnym jazykom konferencie a matchmakingu je anglický jazyk, vystúpenia a prezentácie nebudú tlmočené do slovenského jazyka. 

Registrácia pre obidve časti podujatia je separátna a podlieha validácii zo strany organizátora.