Prejsť na obsah
Verejnosť

Pamätný list svätého Gorazda od ministra školstva dostali okrem iného aj FEI-kári Juraj Slačka a Marek Lászlo.


Marek za úspechy a reprezentáciu slovenského školstva v oblasti  tvorby algoritmov na medzinárodnej súťaži Freescale Cup a Juraj za úspechy dosiahnuté pri tvorbe projektu prvej slovenskej družice SKcube.

Úspešní mladí športovci, informatici či fyzici si prevzali Pamätný list svätého Gorazda z rúk ministra školstva Juraja Draxlera vo štvrtok 19. novembra 2015. Rezort školstva takto každoročne oceňuje študentov, ktorí reprezentovali SR na medzinárodných predmetových olympiádach, športových či umeleckých súťažiach. Tento rok dostalo cenu 34 študentov stredných a vysokých škôl.


"Vďaka svojmu talentu, vedomostiam a schopnostiam ste sa dokázali presadiť nielen v konkurencii svojich rovesníkov tu na Slovensku, ale mnohí z vás aj v medzinárodnom meradle. Vaše úsilie a námaha, ktoré ste pri tom vynaložili, si takisto zaslúži naše ocenenie. Želám vám, aby ste si túto cieľavedomosť udržali nielen v ďalšom štúdiu, ale i po celý život, a aby vám pomáhala napĺňať vaše predsavzatia i sny," uviedol v príhovore Draxler.
 Šéf rezortu školstva zároveň poďakoval učiteľom, trénerom a rodičom, že stáli pri týchto úspešných študentoch.

uspesni FEIkari s ministrom

robot na Freestyle cupe

uspesni FEIkari s ministrom

druzica SK