Prejsť na obsah
Verejnosť

Celkovo 8 000 eur poskytne Slovenská technická univerzita na podporu študentským organizáciám STU, ktoré uspeli so svojimi projektmi aktivít v prospech univerzity a jej študentov.

Predložené návrhy na poskytnutie podpory pre študentské organizácie posúdilo Vedenie STU na zasadnutí 26. októbra 2020, pričom zohľadnilo stanovisko študentskej časti AS STU k jednotlivým návrhom. 

Študentská organizácia CHEM - Študentský spolok FCHPT STU získala podporu na tri projekty - 1 143,36 eura na vybavenie Chilloutu (FCHPT oddychovej zóny pre študentov - nákup tulivakov, dataprojektoru, vybavenia kuchynky), 547,20 eura na zabezpečenie sedákov do posluchární FCHPT a 540 eur na zabezpečenie odpadkových košov na separovanie odpadu. 

Študentský cech strojárov Strojníckej fakulty STU uspel s dvoma projektmi. Podporu vo výške 3 469,44 eur získal na čiastočnú výmenu počítačov do študovne C300 v priestoroch ŠD Mladá Garda, spolu s Radou ubytovaných študentov ŠD Mladá Garda aj 300 eur na  projekt Separovanie odpadu na kuchynkách tohto ŠD (zabezpečenie košov na separovaný odpad s označením a návodom). 

Študentský parlament elektrotechnikov a informatikov STU môže počítať s 950 eurami na rekonštrukciu posilňovne Junák, Board of European Students of Technology - Európska rada študentov technických univerzít (BEST) a IAESTE Slovakia LC Bratislava so 700 eurami na 16. Training Day (online tréningy pre študentov na zlepšenie komunikačných a prezentačných schopností a osobnostných zručností). Študentská organizácia BEST Bratislava získala 350 eur na virtuálne podujatie Robota Fair 2020 zamerané na uplatnenie študentov a absolventov v praxi.  

STU administratívne zabezpečí objednanie a úhradu tovarov a služieb v zmysle schválených projektov štandardnými procesmi objednávky, prípadne verejného obstarávania.