Prejsť na obsah
Verejnosť

Dňa 10. októbra 2019 sa v Aule Dionýza Ilkoviča uskutočnilo podujatie organizované v spolupráci STU a SAIA, n. o. „Naštartuj svoju kariéru vo výskume“ určené najmä pre doktorandov a mladých výskumníkov. Osobitný dôraz bol venovaný téme výskumnej mobility, ktorá sa pre výskumníkov stáva čoraz väčšou nevyhnutnosťou.

Účastníci podujatia mali možnosť získať cenné rady ohľadom možností hľadania kariérnych príležitostí a dôležitých míľnikov pri plánovaní vlastného kariérneho rozvoja. SAIA predstavila rôzne schémy a programy na podporu medzinárodnej mobility a ponúkla praktické tipy, ako zostaviť kvalitnú žiadosť o štipendium na zahraničný výskumný pobyt.

Nie len že boli účastníkom predstavené bezplatné nástroje, ktoré môžu využiť pri plánovaní svojho profesionálneho rozvoja, ale mali aj možnosť diskutovať o kariérnom rozvoji s etablovanými výskumníkmi a čerpať inšpiráciu z ich skúseností. So skutočnosťami čo ovplyvnili ich kariérnu cestu ako aj o to, čo považujú za dôležité pre kariérny rast vo výskume sa v panelovej diskusii s obecenstvom podelili:

  • Ladislav Gaál, PhD., MicroStep-MIS, s.r.o.
  • Jana Gulanová, PhD., Strojnícka fakulta STU
  • arch. Roman Hajtmánek, Fakulta architektúry STU
  • Ing. Martin Rebroš, PhD., Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU
  • Ing. Ján Szolgay, PhD, Slovenská technická univerzita

Za ich príspevok ako aj za príspevky reprezentantiek SAIA, n. o. ďakujeme.