Prejsť na obsah
Verejnosť

Dňa 22.9.2015 sa uskutočnilo v aule D. Ilkoviča STU  stretnutie so zahraničnými študentmi  na mobilitných pobytoch  na STU v Bratislave organizované Útvarom medzinárodných vzťahov STU.

Cieľom akcie bolo poskytnutie informácií  zahraničným študentom prichádzajúcim na mobilitný pobyt na Slovenskú technickú univerzitu v Bratislave, zoznámenie so Slovenskom, oboznámenie so systémom štúdia na univerzite, organizačnými a administratívnymi náležitosťami a ďalšími informáciami, ktoré im môžu byť  pri ich pobyte na univerzite, užitočné.

Celkovo 60 zahraničných študentov privítal a poskytol im prvé informácie prorektor pre vzdelávanie a medzinárodné vzťahy doc. Ing. Š. Stanko, PhD. Okrem študentov sa zúčastnili i fakultné koordinátorky i prodekani.  Následne zamestnanci  Útvaru medzinárodných vzťahov STU Dr. I. Prelovský a Ing. P. Krajňáková odprezentovali informácie o Slovensku, STU, systéme štúdia, a v neposlednom rade administratívnych náležitostiach, ktoré nesmú zahraniční študenti  opomenúť pre úspešné štúdium i uznanie štúdia na ich alma-mater.

Na záver akcie vystúpila študentka STU - Bc. Lenka  Gallová , ktorá ako zástupkyňa Erasmus Student Network (ESN) STUBA pridala ďalšie informácie ohľadom voľno-časových aktivít a celkovo pomoci a suportu, ktoré sú študenti zapojení v ESN schopní a ochotní študentom poskytnúť.

Veríme, že akcia prispela k pozitívnym dojmom zahraničných študentov z príchodu na STU, napomôže im úspešne zvládnuť štúdium na našej vzdelávacej inštitúcii,  a zároveň sa študenti stanú  šíriteľmi pozitívnych informácií o Slovensku vo svojich domovských krajinách.

stretnutie stretnutie
stretnutie stretnutie
stretnutie stretnutie
stretnutie stretnutie