Prejsť na obsah
Verejnosť

Správa obsahu web stránok STU a jej fakúlt bola pred rokom transformovaná z rôznorodých systémov pod jednotný systém správy obsahu webových stránok zabezpečovaný redakčným systémom Buxus firmy UI42. Počas tohto obdobia vývoja nových web stránok a transformácie obsahu pôvodných web stránok boli administrátormi a redaktormi predložené viaceré návrhy na zlepšenie funkčnosti, štruktúry a dizajnu. Všetky predložené návrhy boli prerokované na pravidelných stretnutiach administrátorov fakultných webových systémov a v prípade opodstatnenosti aj schválené. Niektoré návrhy týkajúce sa hlavne funkčnosti boli postupne implementované do redakčných systémov, zostávajúce návrhy týkajúce sa úprav dizajnu a štruktúry boli pripravované a testované pre nasadenie na všetkých systémoch súčasne.

V priebehu minulého týždňa bola realizovaná úprava web stránok STU a následne po ďalšom testovaní a vyhodnocovaní ohlasov boli realizované tiež úpravy web stránok fakúlt. Príprava, realizácia a úpravy webových systémov rozsahu Slovenskej technickej univerzity a jej fakúlt je náročná nie len z hľadiska rozsahu práce a vytvorenia vhodnej štruktúry prezentácie informácií poskytovaných menovanými inštitúciami, ale hlavne z hľadiska hľadania konsenzu medzi desiatkami názorov študentov, zamestnancov univerzity a fakúlt ako aj ďalších návštevníkov web stránok.

Na základe vyhodnotenia štatistík návštevnosti webových stránok, hlavne rozlíšenia obrazovky a typu internetového prehliadača návštevníkov boli navrhované zmeny pred nasadením dlhšiu dobu testované. Nebolo v našich silách otestovať všetky kombinácie existujúcich internetových prehliadačov a rozlíšení používaných užívateľmi, ale na základe prieskumu štatistík návštevnosti môžeme povedať, že pre minimálne 95% návštevníkov web stránok STU a fakúlt sú úpravy vyhovujúce.

V prípade, že pri prístupe na upravené stránky STU a fakúlt napriek našej snahe zistíte určité problémy zobrazenia obsahu, pokúste sa predtým ako nás budete kontaktovať použiť znovu načítanie (Refresh) stránky, v niektorých typoch prehliadačov stlačte na klávesnici tlačidlo F5 alebo CTRL+F5, prípadne sa pokúste vymazať dočasnú pamäť súborov internetových prehliadačov vo vašom počítači. Dočasný problém môže ešte nastať u užívateľov, ktorých pripojovatelia k internetu používajú vlastné externé dočasné úložiská sťahovaných internetových súborov, týka sa to hlavne grafických objektov, tu je potrebné počkať na expiráciu uvedených objektov.

Pokiaľ sa u niektorých užívateľov aj napriek uvedeným usmerneniam objavujú pretrvávajúce problémy zobrazenia obsahu pošlite nám správu na adresu vladimir.svrcek(at)stuba.sk. 
V správe sa pokúste opísať:

  • aký konkrétny problém máte,
  • aký typ internetového prehliadača používate, najlepšie jeho názov a verziu,
  • budeme radi ak pripojíte stav obrazovky s chybou kliknutím na tlačidiel ALT+PrtScr(Print screen) a následne uložením priamo do emailu alebo do používaného textového editora použitím tlačidiel CTRL+V.

Vopred ďakujeme za vaše podnetné informácie a ospravedlňujeme sa za prípadné dočasné zníženie komfortu využívania web stránok spôsobené funkčnosťou súvisiacou s prechodom z pôvodnej verzie na upravenú verziu web stránok.

Vladimír Svrček
administrátor webu STU