Prejsť na obsah
Verejnosť

Inštitút celoživotného vzdelávania Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (ICV STU) sa na základe negatívnych skúseností rozhodol, že v budúcnosti nebude spolupracovať so žiadnymi agentúrami ani tretími osobami, ktoré sa snažia sprostredkovať cudzím štátnym príslušníkom z krajín mimo Európskej únie jazykovú prípravu slovenského jazyka na Jazykovom centre ICV STU.

Záujemcovia o štúdium slovenského jazyka môžu svoje prihlášky spolu s prílohami zasielať priamo na adresu: jazykove.centrum@stuba.sk.

Upozorňujeme študentov, aby platby realizovali výlučne na účet STU uvedený na prihláške a platby vykonávali zo svojich účtov a nepoužívali k platbám účty tretích osôb alebo spoločností.

Inštitút celoživotného vzdelávania STU v Bratislave