Prejsť na obsah
Verejnosť

Vďaka plánovaným investíciam v rámci projektov Univerzitných vedeckých parkov budú niektoré vedecké pracoviská STU unikátne v európskom rozmere. Špičková infraštruktúra umožní zintenzívniť spoluprácu výskumných tímov so zahraničím. Pokiaľ ide o zamestnanosť a a ekonomiku, počítame s udržaním mladých a s  rozvojom výskumných kapacít na univerzite, ale projekty budú mať dosah aj na zamestnanosť v podnikoch a na rozvoj inovativných oblastí ekonomiky. Hovorí rektor STU Robert Redhammer v rozhovore o Univerzitných vedeckých parkoch.

Rozhovor vychádza v poslednom čísle časopisu TRANSFER, ktorý vydáva STU Scientific. Celé číslo je možné nájsť na stránke STU Scientific, a to medzi online vydaniami.

V čísle nájdete napr. aj príspevok D. Brigton o histórií a vývoji vedecko-technických parkov vo svete a ich prínose pre krajiny.