Prejsť na obsah
Verejnosť

„Materiály” – hybná sila inovácií – evolúcia, revolúcia a prekvapenia

Inovácia potrebuje poznatky – vychádzajúc z tejto tézy svojho poslania INNOVMAT ponúka semináre o nových témach z oblasti technických materiálov – zdarma. 4. októbra sa bude konať ďalšie podujatie na tému “Udržateľný výber materiálu, manažment materiálových dát a ekologický dizajn“. Vynikajúci medzinárodní odborníci budú hovoriť o aspektoch, akými sú:

• Nové trendy v oblasti materiálov a s nimi súvisiacich technológií
• Moderné softvérové nástroje: Ako vybrať správny materiál pre vašu aplikáciu
• Manažment materiálových dát: Orientácia v dostupných údajoch
• Udržateľnosť v dizajne produktov: Od cudzieho slova k realizácii

Čas/miesto konania: 04. 10. 2011 | 10:00 – 16:00 | Rudolf-Sallinger Saal – Rakúska hospodárska komora | Wiedner Hauptstraße 63, 1045 Viedeň
Cena: Pre registrovaných účastníkov bez poplatkov
Jazyk: nemčina a angličtina (tlmočenie pre slovenských účastníkov)
Registrácia: e-mailom: Andrea Krupitza

Podrobný program

Témy:

„Materiály”- hybná sila inovácií  - evolúcia, revolúcia a prekvapenia
Stefan Reschke, vedec z Fraunhofer INT, bude hovoriť o nových trendoch a vývoji v oblasti materiálov a s nimi súvisiacich technológií, aby vás inšpiroval ísť novými cestami. Na základe praktických príkladov, ako sú meta-materiály alebo technológie ako iskrové plazmové spekanie, vás dokážu povzbudiť k uvažovaniu o úplne nových materiálových alebo technologických možnostiach.

Zlepšenie výrobkov systematickým výberom materiálov a účinným manažmentom materiálových dát
Široká škála moderných materiálov ponúka ohromné ​​príležitosti. Ale ako sa dá získať prehľad v obrovskom množstve možností? Thomas Weninger a Thomas Götte (Granta Design, Cambridge) vás zoznámia s modernými nástrojmi pre výber správneho materiálu pre Vašu aplikáciu. V druhej časti vám ukážu ako spravovať svoje materiálové údaje pri vašom konkrétnom dodávateľskom reťazci s cieľom optimalizovať svoje poznatky.

Ekologický dizajn
Ako môžu softvérové ​​nástroje pomôcť inžinierom dosiahnuť požiadavku udržateľnosti? Dr. Jamie O’Hare (Granta Design) vám predvedie počas interaktívnej časti seminára nástroje a databázy týkajúce sa spotreby energie, CO2 stopy, spotreby vody a ďalších dopadov na životné prostredie.