Prejsť na obsah
Verejnosť

V pondelok 20. júna 2016 sa uskutočnilo slávnostné zasadnutie Vedeckej rady STU spojené s udelením čestného titulu doctor honoris causa Imre J. Rudasovi.

Prof. Imre J. Rudas ukončil inžinierske štúdium na Vysokej škole polytechnickej Donáta Bánkiho v Budapešti v roku 1971, po ktorom absolvoval magisterské štúdium  matematiky na Univerzite Eötvösa Loránda v Budapešti. V roku 1987 získal PhD. v odbore robotika na Maďarskej akadémii vied, kde sa stal v roku 2004 aj doktorom vied.

Prof. Rudas dodnes aktívne pôsobí ako univerzitný profesor.

V roku 2012 založil pri Univerzite Óbuda Univerzitné výskumné a inovačné centrum, súčasťou ktorého je aj Centrum inteligentnej robotiky Antala Bejczyho. V súčasnosti je predsedom Správnej rady Univerzitného výskumného a inovačného centra. Od roku 2014 je predsedom “Živého laboratória inteligentnej robotiky” pre Strednú Európu.

LAUDATIO

FOTOGALÉRIA zo slávnostnej Vedeckej rady STU

Imre J. Rudas