Prejsť na obsah
Verejnosť

Týždeň vedy a techniky začína opäť 7. novembra 2016.


Hneď nasledujúci deň patrí zaujímavým prednáškam o chémii v každodennom živote.

Prednášajú docenti z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.


Podujatie Utorok s chémiou sa koná 8. novembra 2016 v Centre vedecko-technických informácií SR na Lamačskej ceste 8/A v Bratislave a ide o dve samostatné prednášky.


Téma: Chémia lásky

Čas konania prednášky: od 9.00 do 11.00 hod.

O prednáške:

V  sa bude  docent Ing. Peter Szolcsányi, PhD., z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU venovať fenoménu lásky z pohľadu /bio/chemického procesu. Bude hovoriť o hormónoch, pachoch a neurotransmiteroch a vysvetlí podstatu toho, ako a prečo sa zaľúbime, čo nás drží spolu a prečo je rozchod takmer zakaždým nepríjemný. Popritom poukáže na azda najväčší mýtus v tejto oblasti a objasní, že nie srdce, ale mozog je ústredným orgánom lásky. Dozviete sa, že láska je unikátnym psychofyziologickým stavom organizmu a  čo presne znamená, keď medzi dvilustračná fotoomi ľuďmi jednoducho „zafunguje“ chémia v našom tele.

Pednáška prioritne pre organizované skupiny študentov, organizátor odporúča školám, ale aj individuálnym návštevníkom, registrovať sa na ncpvat@cvtisr.sk Téma: Symbióza chémie a umenia

Čas konania prednášky: od 17.00 do 19.00 hod.

O prednáške:

ilustračná foto V popoludňajšej prednáške pod názvom Symbióza chémie a umenia privítame dvoch hostí. Docentka Ing. Milena Reháková, PhD., z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU a docentka Danica Stojkovičová, akad. maliarka  z Katedry reštaurovania VŠVU budú hovoriť o tom, ako dokážu vedci spolu s reštaurátormi chrániť naše kultúrne dedičstvo a aký je význam interdisciplinárneho prístupu pri jeho ochrane. Predstavia spôsob koordinovanej spolupráce profesií historik umenia – reštaurátor – prírodovedec, ktorí vzájomnou súčinnosťou dokážu aplikovať najnovšie poznatky zo svojich oblastí do ochrany objektov kultúrneho dedičstva. Súčasťou prednášky budú ukážky a príklady spolupráce vedcov Slovenskej technickej univerzity s reštaurátormi Vysokej školy výtvarných umení, Slovenskej národnej galérie a Slovenského národného múzea.

Popoludňajšia prednáška je určená pre širokú verejnosť. Vstup na prednášku je voľný.