Prejsť na obsah
Verejnosť

Týždeň vedy a techniky na Slovensku je organizovaný každoročne (prvý ročník sa uskutočnil v roku 2004) v nadväznosti na Európsky týždeň vedy a techniky, ktorý každoročne vyhlasuje Európska komisia a uskutočňuje sa vo všetkých členských krajinách EÚ.

Cieľom Týždňa vedy a techniky na Slovensku je:

  • informovať verejnosť o význame a úlohách vedy a techniky pre rozvoj spoločnosti,
  • presvedčiť verejnosť o význame vedy a techniky, nutnosti podporovať vedu a techniku, ktoré prinášajú hospodársky a spoločenský pokrok a pomáhajú riešiť globálne výzvy a problémy, ktorým Slovensko bude čeliť v 21. storočí, 
  • zvýšiť informovanosť verejnosti o výsledkoch vedy a techniky,
  • zvýšiť záujem mladej generácie o štúdium vedecko-technických disciplín.

Týždeň vedy a techniky na Slovensku organizuje Ministerstvo školstva SR v spolupráci s partnermi, ktorí sú významnými predstaviteľmi akademickej sféry, podnikateľského a bankového sektora a mediálnymi partnermi.

Týždeň vedy a techniky na Slovensku v roku 2008 sa bude konať v dňoch 24. – 28. novembra 2008. Jeho hlavnou témou sú perspektívy vedy a techniky na Slovensku do roku 2015.

Viac sa dozviete na http://www1.minedu.sk/TyzdenVedy/Default.aspx .