Prejsť na obsah
Verejnosť

Týždeň vedy a techniky 2020 (TVT) začína už 9. novembra. Jeho 17. ročník opäť prinesie desiatky mimoriadnych podujatí, ktoré sa budú konať na celom Slovensku.

Vyberte si z desiatok prednášok, podcastov, súťaží, festivalov či dní otvorených dverí, ktoré pre vás pripravili organizátori (MŠVVaŠ SR a CVTI SR) spolu s partnermi pri príležitosti TVT 2020 po celom Slovensku. Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu sa časť z nich uskutoční v online priestore.

TVT na Slovensku je sviatkom vedy a poznatkov. Počas siedmich dní sa každý rok spojí množstvo vedcov, akademikov a popularizátorov vedy, aby verejnosti priblížili najnovšie objavy, podelili sa o výsledky svojej práce a umožnili ľuďom nazrieť do sveta experimenov a bádania. 

Počas TVT 2020 organizátori pre všetkých záujemcov pripravili desiatky online, ale aj offline podujatí po celom území Slovenska. Centrum vedecko-technických informácií SR bude väčšinu svojich aktivít v rámci TVT 2020 realizovať online (Príloha č. 1). Organizátori akcií v regiónoch ponúkajú rôzne spôsoby účasti, ktoré závisia podľa typu jednotlivých aktivít. (Príloha č. 2 – výber podujatí).

Viac informácií: www.tyzdenvedy.sk.

TVT 2020