Prejsť na obsah
Verejnosť

Týždeň vedy a techniky na Slovensku je každoročne (prvý ročník sa uskutočnil v roku 2004) organizovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR a Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti.

Cieľom Týždňa vedy a techniky na Slovensku je zlepšiť vnímanie vedy a techniky v povedomí celej spoločnosti, popularizovať a prezentovať ich, vzbudiť záujem mladých ľudí o štúdium vedeckých a technických disciplín, informovať verejnosť o poznatkoch vedy a techniky a o nutnosti podporovať vedu a techniku, ktoré sú základom hospodárskeho a spoločenského pokroku a pomáhajú riešiť globálne problémy a výzvy.

Týždeň vedy a techniky na Slovensku v roku 2015 sa bude konať v dňoch 9. - 15. 11. 2015

Viac informácií o podujatí nájdete priamo na stránke http://www.tyzdenvedy.sk/