Prejsť na obsah
Verejnosť
Centrum vedecko-technických informácií SR si Vás v rámci Týždňa slovenských knižníc 2007 dovoľuje pozvať na dve bezplatné akcie, o ktorých sa podrobnejšie dočítate v priloženom súbore.
 
Tešíme sa na Vašu účasť a prosíme Vás, aby ste dodržali v pozvánke uvedené termíny prihlasovania sa na jednotlivé akcie.