Prejsť na obsah
Verejnosť

Dňa 15.5. 2006 je uzávierka podávania žiadostí na "Trainee program 2006" poskytovaný rakúskou spoločnosťou ENERGIE AG Oberösterreich. Program je určený pre absolventov všetkých študijných odborov s dobrou znalosťou nemeckého jazyka. Dĺžka trvania programu je 18 mesiacov s termínom nástupu k 1.10.2006. Úspešnému kandidátovi bude zabezpečená mzda a koncern Energie AG Oberosterreich sa bude podielať aj na úhrade ubytovania a ostatných nákladoch.
Záujemci o trainee program sa hlásia na Oddelení pre zahraničné vzťahy rektorátu STU, Vazovova 5, II. posch, č. d. B 325 a predkladajú:
- žiadosť v nemeckom jazyku,
- životopis v nemeckom jazyku,
- overenú kópiu diplomu,
- 1 fotografiu pasového formátu.