Prejsť na obsah
Verejnosť

Na stretnutí prof. Ing. Vladimír Báleš, DrSc., rektor STU a odborný garant programu InQb a doc. Ing. Robert Redhammer, PhD. priblížili aktivity projektu zriadenia univerzitného Technologického inkubátora STU. Bezprostredne po tlačovej besede začalo podujatie pod názvom Infodeň univerzitného Technologického inkubátora STU, ktoré bolo venované aktivitám PHARE – Národnej agentúra na podporu malého a stredného podnikania, problematike podnikateľských inkubátorov a podpory z EÚ, ako aj pohľadu potenciálnych investorov na ich pôsobenie v danej oblasti na Slovensku.