Prejsť na obsah
Verejnosť

Bližšie informácie, výzvu na podávanie projektov, projektovú žiadosť, ako aj smernicu programu, nájdete na stránke http://www.stuba.sk/new/generate_page.php?page_id=191

(Informácia pre zamestnancov - stránka s bližšími informáciami o novej výzve a so žiadosťou je viditeľná z vnútorných IP adries STU, alebo môžete použiť vzdialený VPN prístup http://www.stuba.sk/new/generate_page.php?page_id=3750).

Konečný termín na predkladanie žiadostí: 14. september 2015, 13.00 hod.
Predpokladaný začiatok riešenia projektu: 15. októbra 2015
Koniec riešenia projektu: najneskôr do 15. októbra 2017