Prejsť na obsah
Verejnosť

Pre mladých vedcov je pripravená ďalšia schéma ako zdokonaliť svoje schopnosti, ako posunúť svoj výskum vpred. Po Programe na podporu mladých výskumníkov rektor STU vyhlásil výzvu na predkladanie žiadostí v rámci Grantovej schémy na podporu excelentných tímov mladých výskumníkov v podmienkach Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Výskum sa vo väčšine prípadov nedá vykonávať bez finančných prostriedkov. STU preto podporí mladých vedcov a v poradí už tretíkrát umožní získať nenávratný finančný príspevok na ich výskumné (vedecké, technické alebo umelecké) projekty.

Bližšie informácie, výzvu na podávanie projektov, projektovú žiadosť, ako aj smernicu programu, nájdete na stránke http://www.stuba.sk/new/generate_page.php?page_id=191

(Informácia pre zamestnancov - stránka s bližšími informáciami o novej výzve a so žiadosťou je viditeľná z vnútorných IP adries STU, alebo môžete použiť vzdialený VPN prístup http://www.stuba.sk/new/generate_page.php?page_id=3750).

Konečný termín na predkladanie žiadostí: 17. máj 2017, 13.00 hod.
Predpokladaný začiatok riešenia projektu: 1. júl 2017
Koniec riešenia projektu: najneskôr do 30. júna 2019

Prehľad ocenených projektov v poslednej výzve Programu mladých výskumníkov nájdete tu