Prejsť na obsah
Verejnosť

Univerzitný technologický inkubátor STU oslavil v stredu 19.10. 2016 svoje 10. výročie. Za ten čas podporil takmer 50 inovatívnych firiem.

Pri príležitosti tohto výročia otvoril inkubátor nové coworkingové centrum Flexi Room.

otvorenie coworking centra

Lenka Bednárová, InQb a Pavel Luka, Eset. Otvorenie coworking centra. Foto:Kamila Kapustová


inkubátore STU začínal aj Innovatrics – spoločnosť, ktorá pred pár dňami získala ocenenie IT produkt roka 2016.  

"Začínali sme podnikať vo Francúzsku, prešli sme niekoľko inkubátorov, keď sme v SME videli inzerát, že aj na Slovensku vzniká takýto podnikateľský inkubátor, bolo to vtedy niečo nové. Práve inkubátor, ústretový prístup jeho pracovníkov a pomoc, ktorú nám poskytli, môže za to, že sme sa presunuli na Slovensko. Patríme k prvej generácii firiem Univerzitného technologického inkubátora," povedal Ján Lunter z Innovatrics.

jan lunter z innovatrics

Na situáciu, keď inkubátor vznikal, si zaspomínal rektor STU Robert Redhammer:"Po revolúcii prišla možnosť podnikať, možnosť vlastniť. Predtým si naši absolventi hľadali zamestnanie, teraz mohli zamestnávať. Ak má byť Slovensko bohatou krajinou, nemôže byť len krajinou dcérskych spoločností. A kto iní má zakladať technologické firmy, ak nie študenti a absolventi technických škôl. A tak sme sa rozhodli do toho ísť. Dnes má inkubátor 10 rokov a podporil takmer 50 firiem. Takže to malo zmysel."


prihovor rektora

Univerzitný technologický inkubátor poskytuje študentom a absolventom nasledovné služby: 

Programy Start-up kancelária či InQb - určené študentom či absolventom vysokej školy, ktorí si plánujú založiť inovatívnu firmu zameranú na poskytovanie produktov a služieb v oblasti techniky a technológií, resp. majú takúto firmu založenú kratšie ako tri roky (päť rokov pri bio a nanotechnológiách)

Odborné semináre z oblasti marketingu, mediálnej komunikácie, financovania malých a začínajúcich podnikateľov prostredníctvom bankových produktov, ale aj s pomocou investorov, Business Angel a Venture Capital, ako aj semináre o využití sociálnych sieti na propagáciu či Best Practices Microsoft Excel, Word a Power Point. Informácie o aktuálnych seminároch, ktorých sa môžu zúčastniť študenti a aj zaáujemcovia z verejnsoti nájdet pravidelne na webe a FB inkubátora.

Sieť mentorov, ktorí poskytujú bezplatne odborné konzultácie inkubovaným firmám v programe InQb a frekventantom v Start-up kancelárii. 

Za účelom propagácie a podpory nových start-up firiem a v snahe priblížiť sa študentom otvoril inkubátor minulý rok informačnú kanceláriu na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU.

inkubator

Niektoré ďalšie úspešné firmy v inkubátore STU: (zoznam všetkých tu):

AI-MAPS - Spoločnosťchce ukázať ľudom nové možnosti práce s mapou a presvedčiť ich, že aj mapy môžu myslieť. Vytvárajú inteligentné mapové aplikácie, ktoré rozširujú dáta zákazníka o priestorový rozmer a vizualizujú ich interaktívnou formou...

Facemedia - zaoberá sa inováciami v oblasti digitálneho out-of-home marketingu. Vyvinula digitálny citylight - Faceboard. Umožňuje cielené zobrazovanie reklamy so zreteľom na pohlavie a vek cieľovej skupiny.

Instrolab – zaoberá sa designom a výrobou vedeckého vybavenia, vývojom a predajom cenovo dostupných skenovacích sondových mikroskopov a ich súčastí pre potreby výskumu, vývoja a vzdelávania.

Krempasky -  architektonický ateliér s zameraním na navrhovanie trvale udržateľných budov. Výsledným produktom sú budovy postavené na základe metód, materiálov a postupov, ktoré nezahŕňajú len budovu ako takú, ale aj samotnú výstavbu a demoláciu. Využívajú pritom recyklovateľné materiály z blízkeho okolia budovy s čo najnižším ekologickým dopadom.  Pri „eko výstavbe“ sa snažia minimalizovať množstvo energie potrebnej k výstavbe a užívaniu budovy.  

Innovatrics - dnes má spoločnosť INNOVATRICS v biometrii svetové meno, cez viac ako 500 úspešných projektov. Základnými produktami sú AFIS (Automated Fingerprint Identification System) a SDK (Software Development Kit). Ide o softvérové riešenia, ktoré prostredníctvom biometrických prvkov (odtlačky prstov, tvár, dúhovka) dokážu spoľahlivo overiť identitu človeka. Vďaka nim dokáže firma pokryť menšie aj veľké projekty: národné registre obyvateľstva (voľby, pasy, občianske a vodičské preukazy), vo finančnom sektore využívajú ich riešenia napríklad banky na overovanie identít klientov. Softvér od INNOVATRICS nájdete tiež pri bezpečnostných prvkoch na letiskách, súdoch, ambasádach. Využíva ich aj súkromný sektor - firmám riešia dochádzkové a prístupové systémy pre zamestnancov.

Solargis  - je medzinárodná technologická a konzultačná spoločnosť v oblasti merania a hodnotenia slnečného žiarenia pre potreby výroby slnečnej elektrickej energie. Spoločnosť dodala do dnešného dňa dáta o slnečnom žiarení a konzultačné služby zákazníkom z viac než 80-tich krajín sveta na 5 kontinentoch. Zákaznícke spektrum siaha od developerov slnečných elektrární všetkých veľkostí, cez operátorov elektrických sústav až po svetové energetické spoločnosti.

Celá fotogaléria z podujatia.